...
Przejdź do treści

Ursula von der Leyen o Rynku Wewnętrznym- Orędzie o stanie Unii

Ursula von der Leyen: „Pandemia przypomniała nam o wielu rzeczach, o których zapomnieliśmy lub które uważamy za
oczywiste.
Przypomnieliśmy sobie, jak bardzo połączone są nasze gospodarki i jak istotny jest w pełni
funkcjonujący jednolity rynek dla naszego dobrobytu i sposobu działania.
Jednolity rynek to przede wszystkim możliwości – dla konsumentów możliwość zakupu wysokiej jakości
towarów za dobrą cenę, dla przedsiębiorstw możliwość sprzedaży produktów wszędzie w Europie, a dla
przemysłu możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności w skali globalnej.
Dla nas wszystkich zaś jest to możliwość jak najlepszego wykorzystania wszystkich swobód, które jako
Europejczycy wysoko cenimy. Jednolity rynek zapewnia naszym przedsiębiorstwom skalę, jakiej
potrzebują, by się rozwijać, i stanowi bezpieczną przystań w trudnych czasach. Polegamy na nim
codziennie, by ułatwiał nam życie – i jest niezbędny do zarządzania sytuacjami kryzysowymi i do
odzyskania sił po kryzysie.
Dajmy mu nowy impuls.
Musimy znieść bariery na jednolitym rynku. Musimy ograniczyć biurokrację. Musimy przyspieszyć
wdrażanie i egzekwowanie przepisów. I musimy przywrócić cztery swobody – przywrócić je
w pełni i jak najszybciej.
Podstawą tego jest w pełni funkcjonująca strefa Schengen, przestrzeń swobodnego przepływu osób.
Będziemy pracować z Parlamentem i państwami członkowskimi, aby kwestia ta zyskała priorytetowe
miejsce w naszej agendzie politycznej, i zaproponujemy nową strategię dotyczącą przyszłości
strefy Schengen.”

Całe Orędzie do przeczytania:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/SPEECH_20_1655

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.