...
Przejdź do treści

Praca z instytucjami UE to moja codzienność od 2006 roku. Chętnie podzielę się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem, abyśmy wspólnie mogli osiągnąć zamierzone cele w zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb.

DORADZTWO I LOBBING
Lobbing jest naturalnym i nieodzownym elementem procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej. W Rejestrze Transparentności UE zarejestrowanych jest prawie 12 tysięcy podmiotów- firm, organizacji samorządowych, think-tanków, fundacji- które na co dzień współtworzą prawo unijne przekazując decydentom rekomendacje oparte na swojej wiedzy i doświadczeniu. Skuteczne wpływanie na proces legislacyjny obejmuje współpracę z instytucjami UE: Parlamentem Europejskim, Radą UE oraz Komisją Europejską; z organizacjami obecnymi w Brukseli a także z przedstawicielami mediów. Zakres mojego wsparcia zależeć będzie od Państwa potrzeb.

Oferuję między innymi:

  • kompleksowe wsparcie obejmujące opracowanie oraz realizację strategii lobbingowej;
  • bieżącą ocenę realizacji strategii oraz dostosowanie działań do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań;
  • skuteczne reprezentowanie interesów na forum UE; 
  • opracowanie mapy interesariuszy (potencjalnych partnerów i oponentów) i budowanie sieci kontaktów;
  • bieżący monitoring procesu legislacyjnego oraz istotnych inicjatyw podejmowanych przez instytucje UE i partnerów;
  • pomoc w kontaktach z mediami, organizację wydarzeń np. konferencji, warsztatów, spotkań roboczych jako elementu strategii lobbingowej i budowania wizerunku.

Kluczowym warunkiem powodzenia powyższych działań jest stała współpraca z klientem, obopólne zaufanie, profesjonalna i przyjazna atmosfera.

WIZERUNEK I KOMUNIKACJA
Pozytywne postrzeganie branży lub podmiotu otwiera wiele drzwi w instytucjach europejskich. Wizerunek i rozpoznawalność, podobnie jak zaufanie, buduje się często latami. Jest to inwestycja, która z pewnością zaprocentuje. Szczególnie, że europejski proces decyzyjny może trwać kilkanaście miesięcy, a nawet dłużej. Niestety polskie firmy nadal często postrzegane są jako mało innowacyjne, konkurujące niskimi kosztami pracy oraz korzystające ze Wspólnego Rynku kosztem konkurentów z Europy Zachodniej. Czas to zmienić! Czas zacząć kreować agendę instytucji UE, proponować nowe inicjatywy i rozwiązania legislacyjne, a nie tylko reagować na propozycje. Polskie firmy i organizacje są autorem wielu innowacyjnych projektów oraz dobrych praktyk. Poprzez nawiązanie relacji z Europosłami, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz partnerami na poziomie europejskim pomogę Państwu zbudować sieć kontaktów, rozpoznawalność i dobrą renomę a przez to zyskać realną szansę na kształtowanie prawa UE.
Oferuję Państwu opracowanie kompleksowej strategii budowy wizerunku oraz jej realizację, a także skuteczne budowanie sieci kontaktów i nawiązywanie relacji z partnerami ze wszystkich krajów UE.
SZKOLENIA I WIEDZA

Jak funkcjonują instytucje Unii Europejskiej? Jak wygląda proces legislacyjny i skąd biorą się dyrektywy i rozporządzenia? Jak skutecznie wpływać na tworzenie prawa europejskiego?

Pomogę Państwu znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas autorskich szkoleń opracowywanych jednorazowo w oparciu o Państwa oczekiwania i potrzeby.

Oferuję także organizację wizyt studyjnych w instytucjach UE w Brukseli lub Strasburgu.

Podczas szkoleń podzielę się także z Państwem wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa UE regulującego zagadnienia związane z mobilnością pracy i usług, polityką zatrudnienia i polityką społeczną UE czy z sektorem transportu drogowego.

Opracowuję także raporty na temat stanu prawnego oraz planów w zakresie innych polityk UE, które mogą być w zakresie Państwa zainteresowań.

Jestem otwarta na nowe wyzwania oraz tematy!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.