...
Przejdź do treści


Jestem niezależną ekspertką oraz doradczynią
w zakresie relacji z instytucjami UE.

W 2006 roku związałam moje życie zawodowe ze stolicą Europy - Brukselą. Teraz chciałabym podzielić się z Państwem się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Początkowo doświadczenie zdobywałam w sektorze public affairs doradzając klientom w relacjach z instytucjami UE. Następnie przez 10 lat pracowałam jako doradczyni w Parlamencie Europejskim współtworząc prawo europejskie w zakresie mobilności pracy i usług, sektora transportu drogowego, polityki zatrudnienia i polityki społecznej.
Przez wiele lat na co dzień współpracowałam z Europosłami, politykami krajowymi, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz państw UE a także z firmami i organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu posiadam doskonałą znajomość europejskiego procesu decyzyjnego a także szeroką sieć kontaktów, które są podstawą skutecznego reprezentowania interesów wobec instytucji UE.

Pracując w instytucjach europejskich przez lata obserwowałam aktywność i skuteczność działań lobbingowych podejmowanych przez biznes, organizacje pozarządowe czy państwa członkowskie.

Pomimo upływającego czasu widziałam powtarzające się błędy popełniane w komunikacji z instytucjami UE:
Margareta_plener_11_2019_BRU (209)1
inicjatywy podejmowane zbyt późno, działania kierowane do nieodpowiedniej grupy odbiorców, zbyt długie i niezrozumiałe komunikaty, brak konstruktywnych propozycji na rzecz krytyki propozycji europejskich legislatorów. To wszystko powoduje, że mimo ogromnych wysiłków i nakładów finansowych oczekiwane efekty często nie są osiągane.

W konsekwencji pojawia się przekonanie, że szczególnie mniejsze podmioty nie mają możliwości wpływania na proces tworzenia prawa europejskiego. Wiem jak to zmienić. Oferta usług, jaką dzisiaj do Państwa kieruję jest oparta na wiedzy i doświadczeniu, jakie zdobywałam przez wiele lat pracy zawodowej w Brukseli oraz na szerokiej sieci kontaktów.

Jestem z wykształcenia ekonomistką, absolwentką Studiów Europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii.

Jeśli:

  • potrzebują Państwo skutecznej reprezentacji interesów swojej firmy lub organizacji podczas procesu legislacyjnego w instytucjach UE;
  • mają Państwo pomysł na to jak poprawić prawo europejskie lub pomysł na nową inicjatywę, którą chcecie  zainteresować instytucje UE;
  • napotykają Państwo na problemy z implementacją prawa europejskiego w państwach członkowskich;
  • potrzebują Państwo wiedzy na temat wybranych polityk UE, procesu legislacyjnego, informacji nt. funkcjonowania instytucji UE;
  • chcą Państwo poprawić wizerunek swojej branży, przedstawić dobre praktyki, podzielić się doświadczeniem z europejskimi politykami;
  • chcą Państwo nawiązać relacje z Europosłami, przedstawicielami Komisji Europejskiej i partnerami na poziomie europejskim…

.

zapraszam do kontaktu i współpracy!

Rozumiejąc szczególną rolę lobbingu na poziomie europejskim moją misją jest połączenie działalności instytucji UE z potrzebami moich Klientów. Wymaga to otwartości, etyki, wiedzy i doświadczenia. Te cechy pozwalają nam wspólnie być skutecznymi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.