...
Przejdź do treści

Komisja rozpoczęła konsultacje ws. obowiązkowego powrotu pojazdu do kraju siedziby

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje ws. Pakietu Mobilności. Ankieta opracowana przez firmę Ricardo dotyczy m,in. obowiązkowego powrotu pojazdu do kraju siedziby co 8 tygodn,  a także niedawno wprowadzonych przepisów dotyczących powrotu kierowcy. Ankieta skierowana jest to indywidulanych przewoźników i firm spedycyjnych. ZACHĘCAM DO UDZIAŁU! Termin mija 25 września!

Na podstawie wyników konsultacji KE podejmie decyzję o ewentualnym przedstawieniu propozycji zmiany zapisów Pakietu Mobilności w zakresie obowiązkowego powrotu pojazdu.
Więcej informacji oraz link do ankiety znajdziecie na stronie ZMPD. Ankieta dostępna jest w j. polskim (wersję językową należy wybrać w menu po prawej stronie).

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.