...
Przejdź do treści

Francja: Zakaz odbierania odpoczynku w kabinie pojazdu o wadze poniżej 3,5t

Francja wprowadziła zakaz odbierania odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinach pojazdów lekkich, poniżej 3.5 tony. Przewoźnicy od września br. mają obowiązek zorganizowania kierowcom odpoczynku poza kabiną, np. w hotelach. To o wiele dalej idący zakaz niż ten wynikający z Rozporządzenia ws. jazdy i odpoczynków w przypadku pojazdów ciężarowych. Za złamanie zakazu grozi kara od 1500 do 300 eur a nawet zatrzymanie pojazdu. Co więcej według francuskuch przepisów kierowcy powinni przechowywać dowody odbioru odpoczynku poza kabiną, np. rachunki hotelowe.

Więcej informacji na stronie ZMPD:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7414

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.