...
Przejdź do treści

ZMPD wspólnie z IRU apeluje do negocjatorów o porozumienie ws. umowy pomiędzy UE a WB

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU wspólnie z 32 zrzeszeniami transportowymi, w tym z ZMPD, wystąpiła z apelem do negocjatorów UE i WB o jak najszybsze zakończenie negocjacji i osiągnięcie porozumienia ws. przyszłej umowy handlowej. Firmy transportowe potrzebują jasności prawnej i czasu na dostosowanie się do nowych zasad.

Treść apelu dostępna jest an stronie IRU:

https://www.iru.org/system/files/Open%20letter%20to%20EU%20Chief%20Negotiator%20Michel%20Barnier%20and%20to%20UK%20Prime%20Minister%20Boris%20Johnson.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.