...
Przejdź do treści

Pakiet Mobilności: Nowe zasady ws. czasu jazdy i odpoczynków weszły w życie

Od 20 sierpnia 2020 r. w UE obowiązują nowe zasady czasu jazdy i odpoczynku. Wprowadzają m.in. obowiązek wobec pracodawcy zorganizowania pracy w taki sposób, aby kierowca mógł wrócić do bazy lub do domu co 4 tygodnie; możliwość odbioru 2 odpoczynków skróconych pod rząd pod warunkiem powrotu w ciągu 3 tygodni czy zakaz odebrania odpoczynku regularnego w kabinie pojazdu.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1054/oj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.