...
Przejdź do treści

Delegowanie: IMP publikuje rekomendacje ws. strategii wyjścia z pandemii

Inicjatywa Mobilności Pracy opracowała rekomendacje dla unijnych i krajowych decydentów zawierające kluczowe elementy strategii wyjścia z pandemii COVID-19.

IMP postuluje m.in.

Zagwarantowanie swobodnego przemieszczania się pracowników delegowanych i ich dostępu do miejsc pracy;

Zniesienie obowiązkowej kwarantanny, z wyjątkiem osób z symptomami i osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi. Przebyte kwarantanny oraz wyniki testów powinny być uznawane przez kraje UE;

Uznawanie dokumentów pobytowych oraz wiz z wydłużonym okresem ważności;

Wprowadzenie stosownych zmian w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku pracowników przygranicznych oraz sezonowych. W przypadku pracowników delegowanych utrzymanie kompromisu osiągniętego w trilogach, a w przypadku osób pracujących w 2 lub więcej krajach UE utrzymanie status quo;

Stworzenie bazy danych przepisów związanych z pandemią COVID-19 i obowiązujących w krajach UE:

Stworzenie europejskiego certyfikatu umożliwiającego swobodne poruszanie się pracowników transgranicznych w przypadku powrotu pandemii;

Przesunięcie o rok daty stosowania zrewidowanych zasad delegowania.

Dokument można znaleźć na stronie IMP:

https://inicjatywa.eu/wp-content/uploads/2020/05/position-COVID19-EXIT-STRATEGY-LMIA.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.