...
Przejdź do treści

Brexit: Europejscy przewoźnicy wzywają do wydłużenia okresu przejściowego

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce ZMPD wraz ze zrzeszeniami transportowymi z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii i Skandynawii apeluje o wydłużenie okresu przejściowego między UE a WB. W przypadku braku porozumienia zawartego w tym roku ws. umowy handlowej strony miałyby więcej czasu na negocjacje. W przypadku osiągnięcia porozumienia firmy zyskałyby dodatkowy czas, aby przygotować się do nowych zasad nie tylko dotyczących przewozów, ale także ceł.

Więcej informacji na stronie ZMPD:

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1907

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.