...
Przejdź do treści

KE wzywa Danię do zniesienia ograniczeń w korzystaniu z parkingów

Komisja Europejska zwróciła się do Danii o zniesienie 25-godzinnego limitu na okres, w którym pojazdy ciężarowe mogą korzystać z publicznych parkingów. Według KE „duńskie przepisy ograniczają swobodę świadczenia usług gwarantowaną przez unijne przepisy dotyczące transportu drogowego (rozporządzenie (WE) nr 1072/2009), ponieważ tworzą one bariery dla przewoźników zagranicznych wykonujących przewozy międzynarodowe. Przewoźnicy ci nie posiadają centrum operacyjnego w Danii, potrzebują zatem miejsca postojowego do prowadzenia działalności i wypełniania obowiązków nałożonych na nich przez UE w odniesieniu do czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku.”

Dania ma obecnie cztery miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej na stronie KE:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/inf_20_859

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.