...
Przejdź do treści

Parlament Europejski zwróci się do Francji o wyjaśnienia ws. abuzywnych kontroli

Skarga złożona przez grupę ATERIMA przy wsparciu Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy do komisji PETI Parlamentu Europejskiego będzie miała swój dalszy ciąg! Parlament Europejski zwróci się o dalsze wyjaśnienia do Komisji Europejskiej i strony francuskiej. Europosłowie chcą wiedzieć, na jakiej podstawie francuska inspekcja żąda od polskich przedsiębiorców korzystających ze swobody świadczenia usług zarejestrowania działalności na terenie Francji. Które przepisy prawa europejskiego zostały złamane?
Od 14 miesięcy sprawa czeka na rozstrzygnięcie w systemie SOLVIT. Mimo poważnych zarzutów firma nie otrzymała do tej pory ani jednego euro kary, ale kontrole skutecznie odstraszyły kontrahentów. Według członków komisji PETI to dowody na problem systemowy oraz na tworzenie barier na rynku wewnętrznym. Temat spotkał się z zainteresowaniem Europosłów z wielu krajów i grup politycznych. ATERIMA daje przykład, że warto być konsekwentnym, cierpliwym i do końca walczyć o swoje prawa. Sprawa jest w toku.
Zachęcam do obejrzenia wysłuchania: Committee on Petitions – Multimedia Centre (europa.eu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.