...
Przejdź do treści

Pakiet Mobilności doprowadzi do wzrostu emisji CO2 nawet o 3,3 mln ton w skali roku

Komisja Europejska opublikowała wyniki studium skutków dotyczących obowiązkowego powrotu ciężarówki co 8 tygodni do kraju siedziby oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego wynikających z przyjętego latem 2020 roku Pakietu Mobilności. Konkluzje obu opracowań jasno wskazują, że nowe przepisy w obu tych obszarach będą miały negatywny wpływ na środowisko. W sumie mogą doprowadzić do wzrostu emisji CO2 w skali roku o dodatkowe 3,3 mln ton. Przewidywany jest także wzrost o 704 ton emisji tlenków azotu oraz wzrost o 251 ton emisji pyłu zawieszonego PM 2,5. Polscy przwoźnicy, w tym ZMPD od dawna wskazywali na negatywne efekty takich decyzji. Pytanie co KE z tym teraz zrobi?
Link do komunikatu KE https://lnkd.in/eWzx-5u

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.