...
Przejdź do treści

Covid-19: Kraje UE przyjęły nowe wytyczne ws. podróży wewnątrz i do UE

Kraje UE przyjęły nowe wytyczne ws. podróży wewnątrz UE oraz do UE w związku z sytuacją pandemiczną. Niestety wytyczne nie są wiążące, co znacząco utrudnia mobilność pracowników oraz przewozy w transporcie drogowym.
Czego w najbliższym czasie można się spodziewać?
– powstanie nowa kategoria regionów „ciemno-czerwonych”;
– osoby podróżujące z tych regionów będą poddawane obowiązkowym testom przed podróżą; kraje będa mogły wymagać dodatkowo odbycia kwarantanny oraz wykonania kolejnego testu w ciągu 14 dni po przyjeździe;
– kierowcy oraz pracownicy przygraniczni mają być wyłączeni spod tych ograniczeń, ale jest to decyzja danego kraju; w przypadku obowiązkowych testów mają to być szybkie testy antygenowe;
– podobne obostrzenia mją dotyczyć osób podróżujących z krajów trzecich.
Więcej informacji na stronie Rady UE: Covid-19: Rada aktualizuje zalecenie o środkach dotyczących swobodnego przemieszczania się – Consilium (europa.eu)

1 komentarz do “Covid-19: Kraje UE przyjęły nowe wytyczne ws. podróży wewnątrz i do UE”

  1. Każde zdanie tego artykułu stanowi niemal jak dzieło sztuki, starannie konstruowane, bogato ilustrowane i przesycone wiedzą, co sprawia, że czytelnik nie tylko zdobywa informacje, ale także doświadcza estetyki słowa w najdoskonalszej formie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.