...
Przejdź do treści

ABC Ekonomii w wersji audio

Książka ABC Ekonomii, która jest elementem programu edukacji finansowej dla dzieci realizowanego przez Fundację Rodziny Czepczyńskich CFF, jest dostępna w wersji audio. Dzięki temu dzieciaki wiedzę o finansach mogą teraz zdobyć wszędzie- nagranie można odsłuchać przed snem, w samochodzie czy w weekend wspólnie z rodziną. Zachęcam do wysłuchania audiobooka w wykonaniu zespołu CFF !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.