...
Przejdź do treści

Rzecznik TSUE rekomenduje odrzucenie skargi PL i HU przeciwko zrewidowanej Dyrektywie ws. Delegowania

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości rekomenduje odrzucenie skargi Polski oraz Węgier na zrewidowaną Dyrektywę ws. delegowania.

Według rzecznika rewizja została przeprowadzano w oparciu o właściwą podstawę prawną. Celem rewizji było zagwarantowanie swobody świadczenia usług przy jednoczesnej ochronie praw pracowników przy czym, skupienie się na kwestiach socjalnych jest według rzecznika uzasadnione rozszerzeniem UE oraz sytuacją na rynku pracy. Według rzecznika dyrektywa nie ogranicza także swobody świadczenia usług transportowych, ponieważ nie zawiera żadnych regulacji w tym zakresie a jej stosowanie zostanie uregulowane poprzez lex specialis. Opinia będzie miała kluczowe znaczenie dla wydania wyroku przez TSUE.

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2520381,Skarga-Polski-i-Wegier-dot-delegowania-pracownikow-Dzis-opinia-TSUE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.