...
Przejdź do treści

Drugie czytanie Pakietu Mobilności- czas-start

W kwietniu w Parlamencie Europejskim rozpoczęło się drugie czytanie Pakietu Mobilności. Po ogłoszeniu stanowiska Rady UE podczas Sesji Plenarnej dokumenty trafiły do dalszego procedowania w komisji TRAN. Termin składania poprawek przewidziano na 12 maja, głosowanie w komisji na czerwiec, a głosowanie plenarne na lipiec br.

W przeddzień dyskusji na komisji Transportu i Turystyki ZMPD zaapelowało do Europosłów o zmianę podstawowych zasad Pakietu Mobilności i dostosowanie ich do nowej sytuacji gospodarczej, w jakiej, w wyniku pandemii koronawirusa, znalazł się sektor transportu drogowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ZMPD;

https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1887

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.