...
Przejdź do treści

Przewodnik po delegowaniu

Europejski Urząd ds. Pracy ELA opublikował przewodnik po delegowaniu. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8262

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.