...
Przejdź do treści

COVID-19: Potrzebna pomoc dla firm delegujących pracowników

Inicjatywa Mobilności zaapelowała do rządu RP o uwzględnienie sytuacji polskich firm delegujących pracowników w pracach nad pakietem pomocowym dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

W piśmie skierowanym do Minister Jadwigi Emilewicz Inicjatywa Mobilności Pracy zwraca uwagę na trudną sytuację przedsiębiorstw delegujących pracowników i apeluje o wsparcie także tego sektora gospodarki:

“Wiemy, że Pani Minister w porozumieniu z innymi resortami przygotowuje rozwiązania ułatwiające przedsiębiorcom przetrwanie tego trudnego okresu, w szczególności: wcześniejsze zwroty podatku VAT i ułatwianie jego rozliczeń (m.in. przez przesunięcie w czasie nowego JPK, ułatwienia w split payment), zniesienie opłaty prolongacyjnej, przesunięcie terminów płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub w szczególnych przypadkach ich umorzenie, a także możliwość skorzystania ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu uzupełnienia obniżonych w okresach przestoju wynagrodzeń pracowników. Informujemy naszych Członków na bieżąco o tych rozwiązaniach. Mamy nadzieję, że zostaną one udostępnione także przedsiębiorstwom świadczącym usługi za granicą. W odniesieniu do nich prosimy również o rozważenie wprowadzenia do specustawy znanych w innych krajach rozwiązań dotyczących nadzwyczajnej zmiany stosunków, spowodowanych m.in. świadczeniem przez przedsiębiorstwo usług na obszarach dotkniętych COVID-19 oraz możliwość zastosowania ich we wszystkich aspektach świadczenia usług.”

Więcej:

https://www.prawo.pl/kadry/pracownicy-delegowani-pracodawcy-tez-powinni-liczyc-na-rzadowe,498658.html

https://www.pb.pl/transgraniczny-biznes-prosi-o-ratunek-985340

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.