...
Przejdź do treści

Komisarz Valean przed komisją TRAN o przyszłości polityki transportowej UE

Komisarz Adina Valean przedstawiła podczas komisji TRAN wizję polityki transportowej UE:

  • Komisarz zapowiedziała na 2021 projekt legislacyjny mający na celu redukcję o 90proc do roku 2050 emisji Co2 z transportu drogowego;
  • Komisja opracuje nową propozycję dla transportu kombinowanego;
  • Komisarz potwierdziła wykonanie studium skutków Pakietu Mobilności najpóźniej do końca 2021 roku.
  • Kolejnym priorytetem jest rozwiązanie konfliktu o przełęcz Brenner- może to oznaczać większe opłaty drogowe w tamtym rejonie.
  • Komisarz podejmie próbę znalezienia kompromisu ws. Eurowiniety.

Więcej na stronie ZMPD. Zapraszam do lektury:

https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.