...
Przejdź do treści

Robocza wizyta ZMPD w Brukseli

Za nami bardzo intensywny dzień w Brukseli. Wspólnie z przedstawicielami Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych ZMPD https://zmpd.pl/index.php rozmawialiśmy z polskimi Europosłami z komisji EMPL i TRAN o sprawach kluczowych dla sektora transportu drogowego: o Pakiecie Mobilności, Brexicie, Green Deal;u, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na koniec obejrzeliśmy na żywo głosowanie ws. wyjścia WB z UE. To historyczne wydarzenie i dopiero początek pracy nad nowa umową handlową. Jutro kontynuujemy rozmowy m.in. w Komisji Europejskiej i Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.