...
Przejdź do treści

Jest odpowiedź Ambasadora Francji ws. zarzutów o nadmierne kontrole

W ubiegłym tygodniu w Rzeczpospolitej ukazała się odpowiedź Ambasadora Francji na artykuł o uciążliwych kontrolach francuskiej inspekcji pracy. Jeśli podczas kontroli francuska inspekcja pracy zarzuciła Wam prowadzenie zwyczajowej, trwałej i ciągłej działalności we Francji lub żąda zarejestrowania działalności we Francji, zmusza do ubezpieczenia pracowników delegowanych w URSSAF, lub uprzedza Waszych kontrahentów do konieczności zerwania współpracy, skontaktuj się z Inicjatywą Mobilności Pracy https://inicjatywa.eu/. IMP przygotowuje interwencję w tej sprawie. Kontakt pod adresem kontakt@inicjatywa.eu.

Odpowiedź Ambasadora można przeczytać tutaj:

https://www.rp.pl/Firma/301249966-Frederic-Billet-ambasador-Republiki-Francji-w-Polsce-odpowiada-na-krytyke-zarzucajaca-Francji-protekcjonizm.html?fbclid=IwAR12Lskrj7CerJ4bJL0h9mqoCeB88yUOrN7L_NcDIIq3whe_yw-mvUQNZYg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.