...
Przejdź do treści

Robocza wizyta Inicjatywy Mobilności Pracy w Brukseli

Wspólnie z Inicjatywą Mobilności Pracy https://inicjatywa.eu/ odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami instytucji UE oraz pracodawców i związków zawodowych. Mamy nadzieję, że ciekawe rozmowy przyniosą efekty. Z Europarlamentarzystami, gabinetem Komisarza Schmita oraz Prezydencją Chorwacką rozmawialiśmy o toczących się pracach nad koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Tłumaczyliśmy, dlaczego propozycja wprowadzenia kryterium obrotu I czasu pracy w definicji siedziby firmy jest niebezpieczna dla pracodawców oraz pracowników. Przy każdej okazji zwracaliśmy także uwagę na nieproporcjonalne kontrole we Francji, z którymi borykają się polskie firmy delegujące tam pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.